Tereza Kymlová

A budete jen koukat, nebo i číst?

NAZARETSKÝ

20. 12. 2021Nesčetněkrát nás naše nitro nutilo někomu náležet. Nicméně nám někdy namlouvá: Nikomu nepatříš! Nebo nám nalhává: Nejsi nutný!

Někdy nás nabádá naslouchat nesmyslům.

Nuže, nyní naslouchej následujícímu ...


Nebeské Nemluvně

Několikátého novu, některými nazývaného „Narozeniny Nejvyššího“, napověděla nebesa neopakovatelné navštívení: neuvěřitelné narození Nazaretského. Nebespán nezapomněl na národy!

Někteří následovníci nadšeně nesli nově narozenému Nazaretskému nejrůznější nadílky. Nositelka narozeného Nemluvňátka nebyla nevděčná; nejspíše naplno nerozuměla nečekaným návštěvám. Některé náznaky, nesrozumitelné nuance, narychlo nepochopila.


Nelítostný Násilník

Následky neobvyklého narození nečekaly: Nabubřelý „Nadřízený nadřízených“, nejmenovaný Násilník, neustál navýšenou náklonnost některých nových (navíc nedomorodých) návštěvníků narozeného Nemluvněte. Nervózně naléhal na některé nejlepší naučence: „Nevíte, není-li narozené nemluvně následníkem Nejvyššího? Neříká Nauka něco?“ (Nikomu nikdy nemínil nabídnout nabytou nedotknutelnost).

Naučenci nadhodili: „Nuže, naše národní Nauka nám napovídá: Nastane narození Nebeského Nemluvněte, na němž naleznete novou naplněnost nitra: nikdo nemusí nesvobodně následovat nespravedlnost, násilí, nemorálnost, nechce-li nadobro náležet nicotě.“

Násilník na nic nečekal. Některá nemluvňata nechal nepříčetně napíchnout na nože… Nestydatý netvor! (Nejspíše nebyl normální). Někteří neštěstím nedýchali. Násilníkova nemilosrdná nezkrotnost nechala nositelkám, nyní navždy neplakajících nemluvňátek, na nitru nikdy nesmazatelný nápis neuvěřitelného neštěstí.


Nebespán napomáhá

Nuže, následující noc narychlo nařídil Nebespán nositelce a nositeli Nemluvněte: „Na nic nečekejte, naberte náskok! Najděte Nemluvněti nějaký neznámý nocleh, než nařídím nový.“ Nazítří narazili na nějaký nomádský „náklaďák“. Nasedli na něj, nikomu nic neřekli.

Někdy napřesrok – nikdo neví najisto – Nebespán nařídil nositelům návrat: „Najděte Nemluvněti nový nocleh,“ nabádal. Našli Nazaret (následně Nebeského nazývali Nazaretským).


Nová Nauka

Nyní nadchází nejdůležitější: někdejší Nemluvně, následně náctiletý, nyní nebojácný Nazaretský, nabízel národu novou neortodoxní Nauku. Na náměstích, na nádražích, nástupištích, na nárožích, nádvořích, nivách, nabádal národ: „Nezoufejte – nepropadejte nicotě! Neposlouchejte namyšlené naučence, novodobé nafoukance. Následujte Nebespána; nabízí neuzamčenou náruč nepodmíněné náklonnosti. Nyní nabírá nové následovníky!“

Nikoho nekomandoval, neurážel, nikomu nenadával. Naopak – někomu narovnával nalomené nohy, nosy, natržené nárty, nehty, nevidomým nabízel nový náhled, napravoval nejrůznější nemoci nebo některé neduhy. Některým navíc napřimoval nevyrovnané nitro... Někdy nevybíravě napomínal, nicméně nabízel neuvěřitelné novoty. Národem neuznávaní nezbedové, neřádi, neslušní, nečistí, nemorální, nevěrníci, neřestníci, neohrabanci, náckové nebo nejrůznější nevychovanci najednou naslouchali.

Někteří nejistí nicméně namítali: „Není Nazaretský nemocný??“ Nebyl. Nazaretského Nová Nauka nebyla něčím neandrtálským. Nabízel národu novou, nefalšovanou naději. Několikrát naznačoval nutnost Nového Narození.


Nikodémova noc

Nazaretskému nadešla nejtěžší náročnost. Nejstarší naučenci na Něj nastražili nekalost:

„Nezajímají nás nové názory. Nemáme náladu naslouchat nedovzdělancům!“ namítali. Následně navedli násilníky: „Namlaťte Nazaretskému, nesmí nám ničit národ! Nesmíte Nazaretského nechat naživu. Nikomu nic neprozrazujte!“

Nehorázní namyšlenci ...

Ne Nikodém. Nikdy nepřijal náturu nejstarších. Následující noc nesměle navštívil Nazaretského, namítajíc: „Nevíš, není-li Nové Narození něco nenormálního?“

„Není, Nikodéme,“ naznačil Nazaretský. „Nicméně nikdo nemůže najít Nové Narození, nenásleduje-li Nebespána. Nové Narození není nepotřebné, naopak – nutné. Nebespán nabízí Nápomocníka navěky náležejícího našemu nitru. Naslouchá, napovídá, napomáhá nevědomosti … “ Nikodém nakonec našel Naději.

Nazítří na Nazaretského naběhli nabušení neřádi. Naschvál na něj nadávali, navlékali na něho nesmysly, nakonec nahého navěsili na návrší (někdo navíc Nazaretskému nabízel nechutný nápoj). Nazaretský nakonec následky nehorázného nakládání nepřežil. Následně Nazaretského nabalzamovali ...


Neposlední návrat

Následně nastalo něco neuvěřitelného: Neporazitelný, nesmrtelný Nazaretský nazítří nečekaně navštívil následovníky. Nevídané...! Než nastoupil na nebesa, některé napomínal: "Neumdlévejte!" Následně nebyl nikým nalezen.


Nauka nesvobodného národa nalezla naplnění. Nyní, než nadejde naprostý návrat Nazaretského: nesuďme nejbližší nesmyslnými napomenutími. Naopak, nabízejme nejbližším naše nitro navzdory naší nedokonalosti. Není nejlepší nenaříkat? Nebespán nám nabízí náruč! Nebydlí někde na Neptunu, nezná nezájem. Naopak. Neustále na nás nahlíží.

Nadchází noc, některými nazývaná „narozeniny Nejvyššího“. Nuže, nalistujme Nauku. Naslouchejme. Nauka není nudná. Naopak. Nabízí nám nejlepší, nejužitečnější nápovědy.


Nakonec, nemohu nám, novodobým, nepopřát:

NÁDHERNÉ NAROZENINY NEJVYŠŠÍHO! + NÁRAMNÉ NOVÉ NOVOROČÍ!


Tweet