Tereza Kymlová

A budete jen koukat, nebo i číst?

DÁRCE NEMOCI II. Tajemství kmene Hočaků

8. 12. 2021


Jsem tedy zde, uprostřed severoamerické planiny. Kvůli hvězdě, kterou jsem v noci zahlédla a která mě dovedla až sem. K mému "Betlému".

("Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost." Matoušovo evangelium)


TEN, KDO URČUJE MÍSTO A ČAS

Každý musí putovat svou vlastní pouští. Co mě ale čeká v té mé? Zvědavě procházím encyklopedií. Opravdu? Hošere uwahira je "Dárce nemoci"? Jak to ale souvisí ...


("Když šíří nemoc, říká se, že jde po válečné stezce ..." The Encyclopedia of Hočąk)


Ptám se tedy potřetí:

Nač dal Bůh lidem prostředky, jejichž prostřednictvím lze nalézt prostředníka k nalezení smyslu zprostředkovaného tajemství? Musím vědět víc. A tak pokračuji v cestě. Z vyprahlé pláně dávných Hočaků posílám dopis autorovi encyklopedie o tomto indiánském kmeni:

"Vážený pane Dieterle..."

"Vážená paní,

jádro jména "hošere uWahira" je 'šere', což znamená 'léčit nemoc'. 'ho' znamená místo 'kde' a čas 'kdy'. 'Wahira' je Ten, kdo to způsobí. Hošere uwahira proto znamená TEN, KDO URČUJE MÍSTO A ČAS, KDY SE MÁ NEMOC LÉČIT."

Už nestojím uprostřed severoamerické planiny v krajině Hočaků. Musím si totiž sednout. Dárce nemoci je zároveň Dárce zdraví/života.


Tak proto ten vzácný LÉK v lékárně? Dobře, dobře! Ale co znamená ta indiánsko-řecká hádanka? Přemýšlím a srovnávám si v hlavě:

HOŠERE = kde a kdy léčit nemoc

SKELET = vysušená kostra/kosti

UWAHIRA = Ten, kdo to způsobí


Počkat! Tohle přece znám...

("Hospodin mě ... postavil doprostřed údolí plného kostí ... a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé ... Tehdy mi řekl: 'Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás přivedu ducha, abyste ožily." Kniha Ezechielova)


Pomalu se stmívá. Možná je na čase vrátit se domů. Když se ale zvedám, že už chci jít, tu z nebe padá sněhově bílý papír. Beru jej do ruky a čtu, co je na něm barvou noci napsáno:

"HOŠERE UWAHIRA SKELET = TEN, KDO URČUJE MÍSTO A ČAS, KDY MAJÍ OŽÍT SUCHÉ KOSTI."


Velká tajemství jsou velká jen natolik, nakolik jim nerozumíme. Ale chceš-li všemu ihned rozumět, nečeká tě v životě už žádné překvapení.


(Pokračování zde...)Tweet