Tereza Kymlová

A budete jen koukat, nebo i číst?

BŮH NA DNĚ KONVICE?

15. 4. 2023

Každé dopoledne čteme s Ju krátký úryvek z Bible. Momentálně Janovo evangelium. Tentokrát mě zaujala "stupňující se víra".

Jen v prvních dvou kapitolách je psáno, jak v Ježíše jeho učedníci UVĚŘILI pokaždé, když viděli nějaký zázrak, nebo tehdy, když Ježíš udělal něco, o čem četli a co znali ze Starého zákona a viděli, jak se dávné proroctví na Ježíši naplnilo (mimochodem, aniž by na to Ježíš sám upozorňoval).

Co je tedy zajímavé, je to "stupňování". Jakoby každý Ježíšův počin byl cihlou, ze které učedníci stavěli každý svůj vlastní dům víry. Pochopitelně, co člověk, to jiná míra víry. Někdo pochybuje více, někdo méně, někdo (téměř) vůbec. Ale dojít ke třetímu zmíněnému většinou vyžaduje více ŽIVÝCH zkušeností s Ježíšem.

Nejsme totiž o nic silnějšími adepty na víru, než lidé před 2 tisíci lety, kteří potřebovali VIDĚT Ježíše v akci, nejen proto, aby uvěřili, ale především proto, aby jejich víra ROSTLA. I my to pro naši víru potřebujeme. Jistě - především Boží slovo je ŽIVOT. Ale život se PROJEVUJE. A je-li Bůh život, pak se nutně projevuje. Není a nemůže být pouze jaksi abstraktně skrytý ve svém Slově, jakoby kdesi na dně čajové konvice, do které už můžeme jen nahlížet a představovat si, jaký to asi byl předtím (kdysi; tenkrát) výborný čaj, plný barvité chutě; čaj s povzbuzujícími účinky, jehož aroma si už můžeme jen s velmi oslabenou představivostí domýšlet. Možná něco málo i ucítíme, ale...

Ale Bůh nám nedává prázdnou čajovou konvici! Neponechal nám zbytky z pradávných časů, nad kterými se máme tvářit, jak jsou vzácné a věřit něčemu, co kdysi BYLO, protože to má nejspíš smysl pro to, co teprve BUDE. V takovém případě nebude vůbec nic. Protože NIC nemáš ani v tomto okamžiku, pokud v ruce držíš prázdnou nádobu...

Každý, aby skutečně uvěřil, a hlavně, aby věřil DÁL A DÁL, potřebuje Boha zažít. Potřebuje s Bohem něco prožít. COKOLI!

Bůh má věčně času. Nikam nespěchá. Čeká na každého z nás.

A co my? Dokážeme čekat na Boha? Dokážeme od něj vůbec něco OČEKÁVAT? Dokážeme od něj vůbec něco CHTÍT?

Nevěřte nikomu, kdo říká, že po něm už nic chtít nemůžete. Že už vám jednou provždy všechno dal. To druhé je pravda, to první je lež. A tak to často bývá. Ježíš ale nic takového neříká. Říká úplný opak:

"Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno..."

Ať je Vaše konvice plná výborného Božího čaje, který nikdy neubývá♡.


Tak čaaau, jdu si uvařit čaaaj \__/>


Tweet