Tereza Kymlová

A budete jen koukat, nebo i číst?

ZÁZRAČNÝ VYSAVAČ

26. 11. 2022

Pár lidí už mi psalo a nabízelo kontakt na "pomazané služebníky", v jejichž životě je mnoho zázraků. Skrze jejich službu se například mnoho lidí uzdravilo. Ti, co mi to nabízejí, touží po jediném: zázraku. Zázrak! Co je to zázrak?! Proč pořád zázrak, zázrak...??!!! Já už primárně netoužím po zázraku. Toužím po tom, aby byl můj syn uzdravený!!! Ano - ať se zjeví Boží moc! Ať se zjeví Boží zázrak! Klidně se modlete za Boží zázrak! Ale tak, jak chce Bůh sám. Také ale víme, že může být třeba tisíc zázraků, ale člověka to k Bohu blíž nepřivede. Z některých nabízečů zázraků mám pocit jako z cizopasníků. Ve skutečnosti někteří nechtějí, aby se oslavil Bůh. Bůh má totiž někdy velmi složité a zdlouhavé cesty. Oni ale chtějí vidět zázrak TEĎ HNED!

No do prdele!

To je jak reklama na nejlepší vysavač na trhu. Zázračný vysavač/služebník, který pouhým zmáčknutím tlačítka zaručeně vysaje všechnu vaši bolest! Cože?! Už to trvá tak dlouho?! No to není možné! To se nemá dít! Tady něco nehraje! Něco musí být špatně! Už dávno se mohl stát zázrak! Už dávno mohl být klid!!

"Bůh tě chraň... To se ti nesmí stát!"

"Odejdi ode mě, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale lidské."

Jsou lidé, kteří se na vás, ubitého a ležícího na zemi, nemohou ani vteřinu dívat. Jak ležíte skoro nehybně v půlce cesty ke svému cíli. A tak kolem vás rychle ovážou silný provaz "víry" a vlečou vás po zemi tak, až se vám sdírá kůže a teče vám krev. Ale toho si nevšímají. Jejich oči jsou upřené dopředu, protože jdou za SVÝM cílem. Ženou se za zázrakem. Na vás se neohlíží...

No do prdele!

Já se snad neženu za svým Bohem?! Copak k němu dnem i nocí nevolám?! Ano, jsem otevřená k modlitbám cizího Božího služebníka, pokud mám nějakou zpětnou vazbu třeba od mých blízkých přátel, zkrátka tehdy, mohu-li se spolehnout na dobré reference. Ale proč bych měla někoho takového záměrně vyhledávat a upínat se ke konkrétním lidem?? Pak je to spíše o lidech než o Bohu!

Jestli požádáš biblicky vedoucí své církve/starší, aby přišli a modlili se za tebe ve tvém trápení a nemoci, ve tvém zoufalství, a oni nechtějí, pak jsou to skutečně dementní vůdcové lidu a takové papírové staršovstvo ať shoří! Pak kéž ti Pán odněkud pošle své věrné, kteří tě v modlitbách ponesou.

Ale pokud ty se pokoříš a nebudeš si pyšně střežit svoje soukromí, ale požádáš pokorně o pomoc, nebo pokud ti to tvé staršovstvo nabídne jako první, zkrátka pokud se tyto dvě věci sejdou, pak se na tom místě jistojistě sešlo Boží království! A kde je Boží království, tam je přece Bůh sám!! Díky tomu mi kdysi zmizel nález z vaječníků, a to se za mě modlili starší z velmi tradičního sboru...

Tak přestaňte trhat na kusy biblické principy! Přestaňte říkat, že je to málo a že to nestačí! Přestaňte říkat, že někde jinde je Bůh víc než tam, kde lidé dělají to, co po nich Bůh žádá! A že nepřichází "Váš" (ano - VÁŠ) vytoužený zázrak hned teď, tak co?! Bůh má svůj čas!

Nemám na vás, Nabízeče Super Zázračných Vysavačů, náladu, ani nervy s vámi diskutovat. Prosím, nechte si své reklamy a strčte si své Vysavače, víte kam...

Přesto ale, přesto i Vám, nabízečům Zázračných Vysavačů, nechci mít v srdci nic za zlé. Jen Bůh vidí do vašeho srdce a zná nejlíp vaše pohnutky. Máte-li skutečně na mysli Boží věci, ať vám Bůh žehná! Ale už mi neposílejte žádné vaše "reklamy"...

Ať Bůh požehná každému, kdo umí plakat s plačícím a radovat se s radujícím! Ať Bůh požehná každému, kdo umí nést břemeno s druhým! Ať Bůh požehná každému štědrému, kdo se v nouzi rozdělí! Ať je svatý Bůh vyvýšen ve zdraví i v nemoci, v pokoji i v soužení a ať celá země vidí Jeho velikou slávu i moc, jeho otcovský soucit a slitování!

Bože, prosím, zachraň nás!!!


Tweet