Tereza Kymlová

A budete jen koukat, nebo i číst?

ELIANA JULIAN: Bůh má nové jméno

31. 10. 2022

Milovaní, včera jsme byli dole, ale dnes už zase nahoře. A tak Ju opět celý den básnil o jídle, nutil mě hrát hru "Co si myslím za jídlo", rozhodl, že až se uzdraví (Pane, dej!), tak ho musím naučit vařit jeho oblíbená jídla, aby si je "kdykoli mohl uvařit sám" a zkrátka celý den byl o jídle.

Včera byla neděle. Tou dobou, akorát o týden dříve, jsme čerstvě dva dny znali diagnózu Ju a můj muž přesto sloužil v církvi. "Jak to zvládneš?! Nechceš, aby to za tebe vzal někdo jiný?!" ptala jsem se ho s obavou ještě v sobotu. "Ne. Já musím. Je to můj způsob boje." Rozuměla jsem. Můj je zase psaní. V tu neděli mluvil o příběhu římského setníka, kterému Ježíš uzdravil syna. Skrze přímý přenos na YouTube poslal Ju do nemocnice vzkaz. Můj muž ale nebyl jediný na této bohoslužbě, kdo měl hluboké trápení s vlastním dítětem. Byl to ještě zpěvák hudební skupiny, která měla v naší církvi to dopoledne koncert. Respektive otec dcery, která týden předtím těžce onemocněla a nevědělo se, zda to přežije.

ELIANA A JULIÁN. eLIAana a juLIÁn. Velmi podobná jména. První znamená "můj Pán je Bůh", druhé "zářivý".

Jak prorocké!!

Na pódiu se nečekaně sešli otcové dvou těžce nemocných dětí. Dětí, jejichž jména jsou dohromady jménem Božím.

Otcové zažívající nejistotu, zda a jak jejich děti vůbec přežijí. Jeden sloužil zpěvem, druhý slovem. A společně bojovali za své děti. A společně se modlili. A církev se tu neděli společně modlila za ně...

Co nyní vím, tak stav Eliany se namísto neustálého zhoršování za poslední dny natolik zlepšil, že doktoři mluví téměř o zázraku!

A tak stále vyhlížím Tvoji spásu, věrný Bože!!! A opírám se dnes a denně o mnohá Tvá zaslíbení, o moc modlitby a sílu Tvé církve! Děkuji Ti za každý nový den, kdy smím přijímat Tvou milost, za mnohá Tvá povzbuzení a blízkost v našem soužení.

Ty jsi "eliana - julian".

Tvé jméno je "můj Pán je Bůh - zářivý".

Tak ať Tvé světlo naplní celou zem!

Tweet